หน้าแรก

 

 

163744670

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงเรียนอำนวยวิทย์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล(2ขวบ) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2561 
    – หลักสูตรสามัญ (Standard Program) 
    – หลักสูตร IEP (Intensive English Program)
    ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์ หรือโทร 02-818-5022-3 หรือ 081-562-4163